نمایه نویسندگان

ا

 • امیری، محدثه بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به علم بیوتکنولوژی ( مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر مشهد) [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • انصاری راد، پرویز بررسی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش تدریس 5Eدرحیطه ی شناختی یادگیری درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 31-49]
 • انصاری راد، پرویز تاثیر آموزش زیست شناسی به روش درس پژوهی معلمان بر افزایش نمرات دانش آموزان(مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه 1 شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 43-52]
 • انصاری راد، پرویز ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی دوره ی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجومعلمان [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 15-32]
 • اوستا، میهن تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 50-61]
 • اوستا، میهن مروری بر روش‌های نوین آموزش زیست‌شناسی [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 43-56]
 • ایمانی، فائزه تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 50-61]
 • ایمانی، فائزه مروری بر روش‌های نوین آموزش زیست‌شناسی [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 43-56]

ب

 • براهوئی مقدم، نورمحمد ضرورت آشنایی دبیران زیست شناسی با گروه های خونی سیستم ABO با تاکید بر گروه خونی بمبئی در رفع کج فهمی های درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 69-82]
 • براهوئی مقدم، نورمحمد تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه یازدهم از منظر فعال یا غیرفعال بودن براساس روش ویلیام رومی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 53-72]
 • بهرنگی، محمد رضا تأثیر کاربست الگوی مدیریت آموزش به سبک رهبری تحولی دبیران زیست شناسی بر مسئولیت‌پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]

پ

 • پردلی، مصطفی تحلیل محتوای مقایسه ای بخش دستگاه حرکتی کتاب زیست شناسی 2 و بخش سیستم عضلانی کتاب علوم طبیعی مدارس آمریکا به روش خلاقیت گیلفورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 72-82]
 • پردلی، مصطفی سنجش مقایسه ای دیدگاه دانش آموزان و دبیران دبیرستان های منطقه 9 تهران درباره‌ی چالش های به کارگیری فناوری در آموزش زیست شناسی [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 71-81]

ت

 • تاجیک، فرناز اثر بخشی تدریس با استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در تدریس مبحث مشکلات عضلانی – استخوانی کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 62-71]

ث

 • ثواب کار، علیرضا بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیست‌شناسی دهم بر عملکرد آموزشی دبیران [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 57-70]

ج

 • جلیل پور، جلیل اثر بخشی تدریس با استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در تدریس مبحث مشکلات عضلانی – استخوانی کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 62-71]
 • جمشیدیان مجاور، مجید بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به علم بیوتکنولوژی ( مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر مشهد) [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]

ح

 • حسنی فر، ژیلا ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی دوره ی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجومعلمان [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 15-32]

ر

 • ربیعی، محمدرضا تحلیل محتوای مقایسه ای بخش دستگاه حرکتی کتاب زیست شناسی 2 و بخش سیستم عضلانی کتاب علوم طبیعی مدارس آمریکا به روش خلاقیت گیلفورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 72-82]
 • ربیعی، محمدرضا مقایسه روش تدریس سخنرانی با روش تدریس بحث گروهی در آموزش زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان تهران [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 27-34]
 • رجائی، سید مهدی بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه درسی جدید رشته آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان درمقایسه با برنامه قبلی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 5-14]
 • رجائی، سید مهدی دیدگاه استادان و دانشجویان رشته‌های آموزش زیست‌شناسی، فیزیک و شیمی پیرامون ویژگی‌های استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان:یک مطالعه کیفی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 13-30]
 • رجائی، سید مهدی مروری بر روش‌های نوین آموزش زیست‌شناسی [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 43-56]
 • رشتی زاده، الناز آموزش مفهوم و جایگاه انرژی های زیستی به فراگیران مبتنی بر طراحی آزمایش آسان و اثربخش (مطالعه موردی انرژی های نو - پایدار) [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 33-42]
 • رضائیان، لیلا تحلیل محتوای کتاب درسی زیست شناسی پایه دهم به روش فلش، مک لافلین و کلوز [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

ز

 • زارع، زهرا بررسی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش تدریس 5Eدرحیطه ی شناختی یادگیری درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 31-49]
 • زارع، زهرا سخن سردبیر [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 3-4]
 • زارع، زهرا تاثیر آموزش زیست شناسی به روش درس پژوهی معلمان بر افزایش نمرات دانش آموزان(مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه 1 شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 43-52]
 • زارع، زهرا ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی دوره ی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجومعلمان [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 15-32]
 • زارع، فاطمه تحلیل محتوای کتاب درسی زیست شناسی پایه دهم به روش فلش، مک لافلین و کلوز [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • زینال زاده، محمدرضا تحلیل محتوای مقایسه ای بخش دستگاه حرکتی کتاب زیست شناسی 2 و بخش سیستم عضلانی کتاب علوم طبیعی مدارس آمریکا به روش خلاقیت گیلفورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 72-82]

س

 • سیف، محمودرضا مقایسه روش تدریس سخنرانی با روش تدریس بحث گروهی در آموزش زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان تهران [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 27-34]

ش

 • شیرعلیزاده، بتول مروری بر کاربرد آموزش مبتنی بر مغز در کلاس زیست شناسی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 57-68]

ص

 • صمدی، افسانه چالش های موجود در آموزش زیست شناسی و نقش خلاقیت در افزایش یادگیری آن [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 15-30]

ع

 • علویان، فیروزه تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 50-61]
 • علویان، فیروزه بررسی ساختار دانشی دبیران زیست‌شناسی در پذیرفتن یا رد نظریه تکامل گونه‌ها (مطالعه موردی) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 15-26]

ف

 • فتح الله زاده ایلوانق، عمران بررسی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش تدریس 5Eدرحیطه ی شناختی یادگیری درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 31-49]
 • فرخی، افروز آموزش زیست شناسی با رویکرد فناورانه [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 31-42]
 • فرزین، حمیدرضا بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به علم بیوتکنولوژی ( مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر مشهد) [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]

ق

 • قدوسی، فائزه بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیست‌شناسی دهم بر عملکرد آموزشی دبیران [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 57-70]

ک

 • کردیان، پریسا تاثیر آموزش زیست شناسی به روش درس پژوهی معلمان بر افزایش نمرات دانش آموزان(مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه 1 شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 43-52]
 • کرمی، زهرا دیدگاه استادان و دانشجویان رشته‌های آموزش زیست‌شناسی، فیزیک و شیمی پیرامون ویژگی‌های استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان:یک مطالعه کیفی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 13-30]

ل

 • لطفی پناه، شیرین مقایسه روش تدریس سخنرانی با روش تدریس بحث گروهی در آموزش زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان تهران [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 27-34]
 • لهراسبی، محمد آموزش زیست شناسی با رویکرد فناورانه [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 31-42]

م

 • محبی، فاطمه تکنولوژی "واقعیت افزوده" و کاربرد آن در آموزش زیست شناسی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 73-84]
 • مصباح، زهرا تأثیر کاربست الگوی مدیریت آموزش به سبک رهبری تحولی دبیران زیست شناسی بر مسئولیت‌پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 35-56]
 • معبودی، امیر حسین سنجش مقایسه ای دیدگاه دانش آموزان و دبیران دبیرستان های منطقه 9 تهران درباره‌ی چالش های به کارگیری فناوری در آموزش زیست شناسی [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 71-81]
 • منصوری، اعظم بررسی ساختار دانشی دبیران زیست‌شناسی در پذیرفتن یا رد نظریه تکامل گونه‌ها (مطالعه موردی) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 15-26]
 • مهدوی، لطف الله بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیست‌شناسی دهم بر عملکرد آموزشی دبیران [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 57-70]
 • موسوی، فرانک تاثیر کتاب " انسان و محیط زیست " پایه یازدهم بر تغییر دیدگاه فردی دبیران در دبیرستانهای پسرانه شهر کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]

ن

 • نادری سالم، مهدی سنجش مقایسه ای دیدگاه دانش آموزان و دبیران دبیرستان های منطقه 9 تهران درباره‌ی چالش های به کارگیری فناوری در آموزش زیست شناسی [دوره 1، شماره 4، 1398، صفحه 71-81]

ی

 • یوسفوند، عیسی تاثیر کتاب " انسان و محیط زیست " پایه یازدهم بر تغییر دیدگاه فردی دبیران در دبیرستانهای پسرانه شهر کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]