فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات:

این فرایند شامل دو بخش است:

الف- مراحل ارسال مقاله توسط نویسندگان

ب-  مراحل پذیرش مقاله توسط هیات تحریریه

 

الف- مراحل ارسال مقاله

برای ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه ثبت نام کنید.

جزئیات و مراحل ثبت نام و ارسال مقاله به شرح زیر است:

1- عضویت در سامانه با تکمیل فرم ثبت نام

2- دریافت رمز عبور از طریق ایمیل

3- ورود به صفحه ی شخصی در سامانه با نام کاربری و رمز عبور

4- انتخاب گزینه ی ارسال و پیگیری مقاله

5- ورود به صفحه ی ارسال مقاله و انتخاب گزینه ی ارسال مقاله جدید

6-  تکمیل فرم اطلاعات مقاله شامل عنوان، چکیده، کلید واژگان و .....

7-  بارگذاری فایل اصلی متن مقاله( ابتدا فایل مشخصات نویسندگان، فرم تعارض منافع و سپس فایل اصلی مقاله را انتخاب و بارگزاری نمایید)

8-  انتخاب دکمه ی ارسال مقاله در صورتی که تمامی شرایط و ضوابط را رعایت کرده باشید، امکان ارسال مقاله وجود دارد. در غیر این صورت، دکمه ارسال مقاله فعال نخواهد شد.

ب-  مراحل پذیرش مقاله

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف دو هفته) توسط کارشناس مجله بررسی خواهد شد و در اختیار هیات تحریریه قرار خواهد گرفت. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال نمائید).

 

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر مرتبط بودن موضوع و کیفیت محتوا توسط سردبیر و هیأت تحریریه مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور( یک داور با تخصص زیست شناسی و یک داور با تخصص علوم تربیتی) ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله مجددا برای ارزیابی تطبیقی به داوران داده خواهد شد.

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از دو هفته، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. مدت زمان اخذ پذیرش به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان بستگی دارد.

                                                                                                                                         با تشکر

                                                                                                                                        هیات تحریریه