راهنمای نویسندگان

از نویسندگان محترم تقاضا می شود در هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

لطفا مقاله ارسالی خود را طبق فرمت زیر تنظیم نموده و برای نشریه ارسال فرمایید. قبلا نحوه ی ارسال مقاله را در فرایند پذیرش مقالات مطالعه بفرمایید

1-  مقاله در مجله دیگری و یا کتابچه ی همایشی چاپ نشده باشد و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

2-  مقالات از نوع پژوهشی و حاصل پژوهش های نویسنده (نویسندگان) باشد. مقالات مروری و ترجمه، مشروط به رعایت استاندارد علمی مجله، به روز بودن و ارجاع به تعداد قابل قبولی از منابع منتشر شده پذیرفته می‌شود.

3- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان و حداقل 5 صفحه و حداکثر 15 صفحه و به ترتیب شامل بخش های زیر باشد : عنوان فارسی، چکیده ی فارسی، کلمات کلیدی فارسی، مقدمه و بیان مساله، روش پژوهش، یافته های پژوهش، بحث و نتیجه گیری، منابع فارسی و خارجی، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی انگلیسی باشد. چکیده ها بیش از 250 کلمه نبوده و کلمات کلیدی نیز بین 4 تا 7 واژه  باشد.

4-  به همراه هر مقاله، یک صفحه مجزا با عنوان مشخصات نویسندگان ارسال شود. این صفحه شامل عنوان مقاله(فارسی و انگلیسی)، نام و نام خانوادگی نویسندگان (فارسی و انگلیسی)،  مرتبه علمی و محل اشتغال آنها و همچنین نشانی، شماره تلفن همراه و E-mail مسئول مکاتبات جهت تسریع در مکاتبات بعدی ذکر شود. ترتیب درج اسامی نویسندگان را باید مشخص نموده و مسئول مکاتبات نیز با علامت ستاره مشخص شود.

5-فرم تعارض منافع را از اینجا دانلود نموده و توسط نویسنده مسئول تکمیل، امضا و اسکن گردد. سپس هنگام ارسال مقاله  از قسمت اضافه کردن فایل ها، علاوه بر فایل اصلی مقاله( بدون نام نویسندگان) و فایل مشخصات نویسندگان، فرم مذکور نیز تکمیل و بارگزاری گردد.

 6- مقاله با نرم افزار Word تایپ شده، قلم فارسی آن  B Nazaninو قلم انگلیسی Times New Roman باشد، فرمت مقاله تک ستونی با فاصله ی خطوط 1.5 وحاشیه صفحه 3 سانتی متر از بالا، 2.5 سانتی متر از پایین و 2.5 سانتی‌متر از راست و چپ باشد.

7 - عنوان فارسی و انگلیسی مقاله با فونت 14، نام نویسندگان با فونت12، آدرس نویسندگان و چکیده فارسی   فونت11،کلمات کلیدی فارسی فونت 10 و متن مقاله با فونت 12 باشد. تیترهای داخل متن با فونت Bold 12 باشند. چکیده‌ی انگلیسی، منابع و اصطلاحات انگلیسی با فونت 12 تنظیم گردد.

8- عنوان جداول فونت 11 در بالای آنها ذکر شده و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، مطالب با فونت 10 در زیر جدول ارائه گردد. به علاوه هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. توضیحات مربوط به منحنی‌ها، تصاویر و نمودارها در زیر آنها با فونت 11 نوشته شود. عکس‌های ارسالی باید اصل، دارای مقیاس، واضح و دقیق باشند.

 9- در انتهای مقاله ابتدا منابع فارسی و سپس خارجی به شکل پیوسته و بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده‌ی اول تنظیم شود.

10- شیوه ارجاع دهی درون متنی و تنظیم فهرست منابع پایانی بر اساس آخرین دستورالعمل APA انجام شود.

11- مسئولیت صحت یا سقم مطالب به عهده نویسندگان است.