فصلنامه پژوهش در آموزش زیست شناسی  به مجوز شماره 50000/14685/600  مورخ 1396/11/01 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. اولین شماره این فصلنامه در بهار سال 1398 منتشر شد و زمان انتشار هر شماره، سه ماه یکبار می باشد.

 

فراخوان پذیرش مقاله

فصلنامه ی "پژوهش در آموزش زیست شناسی" با هدف انتشار یافته های پژوهشگران در زمینه ی  تولید محتوای علمی در حوزه ی مطالعات بین رشته ای زیست شناسی با حوزه ی آموزش مانند علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی، سنجش و ارزشیابی و دیگر حوزه های مرتبط با آموزش زیست شناسی ، مقالاتی را پذیرش و به چاپ می رساند. ضمن دعوت از پژوهشگران جهت ارسال مقالات به این نشریه، خواهشمند است مقالات خود را از طریق این سامانه برای مجله ارسال کنند.

برخی محورهای قابل پذیرش :

  • روش ها و فنون آموزش در زیست شناسی
  • تحلیل محتوای متون زیست شناسی
  • فناوری در آموزش زیست شناسی
  • مطالعات تطبیقی در آموزش زیست شناسی
  • بیان تجربه های زیسته در آموزش زیست شناسی
  • آموزش زیست شناسی و توسعه پایدار
  • آموزش زیست شناسی و مخاطرات محیطی
  • سایر محورهای مرتبط
شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1400، صفحه 1-96 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان