بررسی تأثیر ابزارهای الکترونیکی در آموزش زیست‌شناسی در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز شهید شرافت، تهران، ایران

چکیده

تجهیزات و امکانات الکترونیکی در نظام آموزشی دوران کرونا، به‌منظور سهولت در امر تدریس مجازی، یادگیری مؤثر مطالب درسی و تفهیم بهتر آن توسط مدرسین و دانش­آموزان به کار می‌روند. با توجه به نقش ابزارهای الکترونیکی بر یادگیری بهتر و افزایش مهارت­های خودآموزی، خودانگیختگی، مسئولیت­پذیری، مباحثه و همچنین تفاوت برخورداری دانش­آموزان از امکانات الکترونیک در مناطق مختلف، ارزیابی میزان اثر­گذاری ابزارهای الکترونیکی بر یادگیری دانش­آموزان ضروری است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر به‌کارگیری ابزارهای الکترونیکی در آموزش زیست­شناسی و با روش توصیفی، کتابخانه­ای و اسنادی صورت گرفته است. در این پژوهش امکانات آموزشی و تجهیزات الکترونیکی مدرسین، دانش­آموزان و تأثیر آن در یادگیری درس زیست­شناسی مورد بررسی قرارگرفته است و با توجه به استفاده نرم­افزارهای مورد نیاز برای تولید محتوای آموزشی در دوران کرونا، نرم­افزار­های کاربردی، در راستای تولید محتوای جذاب­تر و مؤثر­تر معرفی‌شده است. نتایج نشان می‌دهد با مطالعۀ این پژوهش، معلمان با نرم­افزارهای گوناگون آشنا خواهندشد و با به‌کارگیری نرم‌افزارهای معرفی‌شده در تدریس درس زیست­شناسی قادر خواهند بود، تدریس مطلوبی را در آموزش مجازی به نمایش بگذارند و کیفیت تدریس با استفاده از دانش فن­آوری اطلاعات و ارتباطات را ارتقا بخشند، و به ایجاد انگیزه و علاقه در دانش­آموزان جهت شکل‌گیری بیشتر مطالب درس زیست­شناسی در ذهن دانش­آموزان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


 - اسلامیان، ح؛ سعیدی رضوانی، م؛ فاتحی، ی (1392). مقایسه اثربخشی روش­های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش­آموزان از تدریس در درس دین وزندگی. پژوهش در برنامه­ریزی درسی،­10 (11): 13-23.
- اصل مرز، فریبرز (1391). تأثیر ارزش­یابی در بهبود یاددهی- یادگیری. رشد آموزش علوم اجتماعی، ­15 (2): 50-54.
- بیرانوند، ع، صیف، م (۱۳۸9). تأثیر فناوری بر نظام آموزشی مدارس. irandoc.ac.ir. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 26 (1): 183-193.
- پور محمدباقر، ل،  پور محمدباقر، ا (1387). نقش فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مراکز دانشگاهی. مجله فن­آوری و آموزش، 3 (1): 75-67.
- جبرائیلی، م؛ متذکر، م؛ فرونخواه، ش؛ افشاریاوری، ؛ زارع، ز (1397). ارزیابی تأثیر استفاده از نرم­افزار ترسیم نقشه ذهنی (Freeplane) در ارتقای مهارت حل مسئله دانشجویان. پرستاری و مامایی ارومیه. 16 (3): 171-176.
- خندان دل، ب (1388). بررسی تأثیر جلوه­های ویژه فیلم­های آموزشی بر میزان یادگیری. مجله دانش و تندرستی، 4 (2): 24-29.
- زارع، ف، و رضائیان، ل (1398). تحلیل محتوای کتاب درسی زیست­شناسی پایه دهم به روش فلش، مک لافلین و کلوز. فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش در آموزش زیست­شناسی، 1 (4): 1-14.
- طالبی اباتری، ز، و علم الهدی، ج (1399). عدالت آموزشی و آموزش مجازی: یک مطالعه مروری. هفتمین کنفرانس بین­المللی روانشناسی. علوم تربیتی و سبک زندگی، 1-8.
- نصراله زاده حق­گو، ا؛ جعفری، م (1399). تأثیر برنامه­ریزی آموزشی در یادگیری دانش­آموزان متوسطه اول و دوم در دوران کرونا. چهارمین کنفرانس بین­المللی روانشناسی. مشاوره و علوم تربیتی، تهران، 1-17.
- نصیری، ف (1384). عوامل زیربنایی در استقرار نظام آموزش مجازی. پیک نور- علوم انسانی، 3 (2): 120-125.
- نیلی احمدآبادی، م (1399). پایگاه اطلاع­رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران. www.msrt.ir/fa/news/55299/.
- هرگنهان، بی­آر؛ السون، متیو اچ (2009). مقدمه­ای بر نظریه یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. (1392). تهران: انتشارات ارسباران.
- یعقوبی، ج؛  ملک محمدی، ا؛ ایروانی، ه؛ و عطاران، م (۱۳۸۷). ویژگی­های مطلوب دانشجویان و اعضای هیأت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان دوره­های مجازی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. 14 (1): 159-173.
- Angello, C., Wema, E. (2010). Availability and usage of ICT and e- resources by livestock researchers in Tanzania: Challenges and ways forward. International journal of education and development using information and communication technology, 6 (1): 53-65.
- Naga Subramani, P.C. Iyappan, V. (2018). Innovative methods of teaching and learning. Journal of Applied and Advanced Research, 3 (1): 20-22.
- Robinson, B. (2008). Using distance education and ICT to improve access, equity and the quality in rural teachers' professional development in western China. International Review of research in Open and Distance Learning, 9 (1): 1-17.
- Tavangarian D., Leypold ME., Nölting K., Roser M., Voigt D. (2004). Is E-learning the Solution for Individual Learning? Electronic Journal of E-learning, 2 (2): 273-280.
- UNESCO Institute of Statistics (2009). Guide to measuring information and communication technologies (ICT) in education. Montreal: UNESCO Institute of Statistics. Available at http://www.uis unesco.org.
- Zhang, J. (2004). Using ICT to prepare learners for the 21century: The perspectives of the Eastern APEC economies. presentation for APEC Summit on Educational Innovation: Striking Balance: Sharing Practice from East and West, 1-27.