پرسش‌های متداول

چاپ مقالات در این نشریه چه امتیازی برای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان دارد؟

چاپ مقالات در این نشریه برای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، 2 امتیاز پژوهشی در ترفیع سالیانه دارا می باشد.

مدت داوری مقالات چه مقدار زمان می برد؟

مدت زمان داوری در این نشریه، از زمان ارسال تا تکمیل داوری بین 4 تا 6 هفته زمان می برد.

این فصلنامه هزینه ای برای پذیرش و چاپ مقالات دریافت می‌کند؟

خیر - چاپ مقالات در این نشریه نیاز به پرداخت هیچ مبلغی از سوی نویسندگان ندارد.

آیا مقالاتی که چکیده آن ها در همایش ها چاپ شده باشد امکان چاپ در این نشریه را دارد؟

بله، در صورتی که فقط چکیده مقاله ای در کتاب "چکیده مقالات همایش" چاپ شده باشد در این نشریه قابل چاپ است.