مروری بر کاربرد آموزش مبتنی بر مغز در کلاس زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دبیر زیست شناسی، آموزش و پرورش منطقه 13 ، تهران. ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، معرفی جایگاه و اهمیت آموزش مبتنی بر مغز در یادگیری دروس به ویژه درس زیست شناسی است. در حال حاضر گرایش به پژوهش‌های اشتراکی علوم اعصاب و تعلیم و تربیت در محافل علمی با اقبال مواجه شده است و بیانگر استفاده از همه ی ظرفیت ها و بخش های مغز در یادگیری است. روش گرداوری داده ها در این پژوهش اسنادی است و نویسنده با مطالعه و بررسی برخی منابع سعی بر توصیف و تحلیل یادگیری مبتنی بر مغز از ابعاد مختلف نموده است و در برخی موارد از تجارب شخصی خود در تدریس بهره جسته و مثال هایی در تدریس زیست شناسی ذکر کرده است. یکی از چالش های امروزی در علم یاددهی یادگیری پاسخ به این سؤال است که به کارگیری یافته‌های برآمده از مطالعات علوم اعصاب شناختی درباره یادگیری تا چه حد می‌تواند در بهبود کیفیت آموزش و یادگیری مؤثر واقع شود و اساساً زبان علوم اعصاب و علم یاددهی یادگیری تا چه اندازه مشترک است. در این مطالعه به ذکر گام های موثر در استفاده از همه ی بخش های مغز در آموزش و یادگیری، معرفی محیط ها و مولفه های یادگیری مغز و نیز اصول یادگیری مغز، پرداخته شده است. به نظر می رسد دبیران زیست شناسی به دلیل آشنایی با عملکرد مغز، در این روش موفق تر هستند.

کلیدواژه‌ها


- اصلانی، ساناز (1396)، یادگیری مبتنی بر مغز، زیگماوب (شبکه علمی و تخصصی) http://zigmaweb.ir/article/2225.
- تاراج، میترا (1391). مقایسه اثر بخشی راهبرد یادگیری مغز محور و راهبرد های شناختی – فرا شناختی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر ناموفق پایه سوم ابتدایی شهر ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
- خلیلی صدرآباد، افسر و ابراهیمی قوام، صغری(1393)، یادگیری مبتنی بر مغز، راهبردی نو در یادگیری، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی.
- رحیمی، حمید؛ منتظر مرجان و کودالی هانیه(1394)، یادگیری مبتنی بر مغز، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
- مهر محمدی، محمود (1393)، برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها، مشهد: نشر آستان قدس رضوی.
- تلخابی، محمود، 1387، برنامه درسی مبتنی بر مغز، فصلنامه نوآوری ‌آموزشی، 26: 127-148.
- محمدی مهر، مژگان 1389. مطالعات یادگیری مبتنی بر مغز، مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 5(2): 18-21.
- ابدالی، مریم 1384. رویکرد عملکردی نیم کره های مغز، نشریه پیام مشاور، 29: 13-20.
 - Jensen. E. (1998). Introduction to bran compatible learning CA: Brain store Inc.
 - Jensen. E. (2000) Brain-Based Learning. CA: Brain store Inc.