نمایه نویسندگان

ا

 • امامقلی وند، فاطمه اثربخشی آموزش مجازی وحضوری مهاجران دیجیتال بر یادگیری درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 51-64]

ب

 • براهوئی مقدم، نورمحمد بررسی محتوای کتب درسی علوم تجربی دورۀ دوم ابتدایی از منظر مولفه های ابعاد سلامت و محیط زیست [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • براهوئی مقدم، نورمحمد بررسی مشکلات یادگیری مباحث زیست‌شناسی از دیدگاه دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم و شناسایی علل مربوطه [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 3-14]

ث

 • ثامتی، ناهید اثربخشی آموزش مجازی وحضوری مهاجران دیجیتال بر یادگیری درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 51-64]

ج

 • جوکار، بهرام تدوین و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 29-46]

خ

 • خسروی پور، بهمن تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم رشته‌های کشاورزی فنی حرفه‌ای و کاردانش بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 47-62]

ذ

 • ذاکر، آرزو کتاب و دفترچه تعاملی، ابزارهای یادگیری انگیزشی و فعال در آموزش زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]

ز

 • زارع، زهرا تحلیل محتوای بخش گیاهی کتاب زیست‌شناسی (2) پایه یازدهم بر اساس الگوی خلاقیت گیلفورد [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]

ع

 • عثمانی، محسن تحلیل محتوای بخش گیاهی کتاب زیست‌شناسی (2) پایه یازدهم بر اساس الگوی خلاقیت گیلفورد [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]
 • عظیمی، اعظم کاروتنوئیدها فراتر از کتاب درسی؛ با رویکرد خواص آنتی‌اکسیدانی در پاندمی COVID-19 [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 85-96]
 • علافان، سمیه مقایسه اثربخشی آموزش به روش دست سازه‌های زیستی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 63-72]
 • علویان، فیروزه اخلاق زیستی در آموزش زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 3-18]
 • علویان، فیروزه درک سلولی و مولکولی دانش‌آموزان، مهارت‌آموزان و دانشجومعلمان رشته آموزش زیست شناسی از پدیده‌های ژنتیکی: یک مطالعه مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 15-28]

ف

 • فرهادی مقدم، بهرام کتاب و دفترچه تعاملی، ابزارهای یادگیری انگیزشی و فعال در آموزش زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]

ک

 • کهرازهی، مجید بررسی محتوای کتب درسی علوم تجربی دورۀ دوم ابتدایی از منظر مولفه های ابعاد سلامت و محیط زیست [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

م

 • مشتاقیان ابرقوئی، حسن تدوین و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی زیست‌شناسی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 29-46]
 • ملکی، جواد ضرورت توجه به آموزش اقتصاد زیستی در مدارس [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 73-88]
 • ملکی، محمدرضا کاروتنوئیدها فراتر از کتاب درسی؛ با رویکرد خواص آنتی‌اکسیدانی در پاندمی COVID-19 [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 85-96]

ن

 • نجات، سیدجعفر تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم رشته‌های کشاورزی فنی حرفه‌ای و کاردانش بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 47-62]