ضرورت توجه به آموزش اقتصاد زیستی در مدارس

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دبیر زیست شناسی

چکیده

امروزه شاهد افزایش بیش از حد غلظت دی‌اکسیدکربن جو، فرسایش و آلودگی خاک و افزایش سریع جمعیت انسانی هستیم. موارد اشاره شده نشان‌دهنده چالش‌های فراوانی از آلودگی شدید زیست‌محیطی، تغییرات اقلیمی، افزایش بیماری‌ها، کمبود مواد غذایی و غیره است. برای برون‌رفت از این مشکلات مؤثرترین راهکار پیش‌رو استفاده از اقتصاد زیستی است. باید توجه داشت که رشد اقتصاد زیستی مستلزم ارتقای علوم زیستی و فناوری‌های وابسته به آن است. می‌توان با آموزش مناسب و به هنگام اقتصاد زیستی و بیوتکنولوژی، از سنین پایین‌ و در مدارس باعث ارتقای سطح اقتصادی و محیط زیستی و توسعه ایران گردید. در این مقاله مروری،  51  مقاله و سند درباره نحوه آموزش صحیح زیست‌شناسی و چگونگی تربیت کارآمد و مؤثر زیست‌شناسان بررسی گردید و یافته‌ها حاکی از آن بودند یادگیری مستمر معلمان زیست‌شناسی و توسعه شایستگی ایشان و همچنین آموزش‌ مناسب آنها در ارتباط با دیجیتالی شدن آموزش و ارزشیابی، همچنین استفاده از روش‌هایی نظیر کلاس درس معکوس و فناوری واقعیت مجازی در کلاس‌های درس بایستی استفاده گردد. از سویی دیگر گفتمان‌سازی برای تغییر  نگرش جامعه نسبت به  اقتصاد زیستی به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران کلان کشوری باید مدنظر قرار گیرد و به دلیل اهمیت آموزش اقتصاد زیستی برای آینده کشور و امنیت ملی بایستی آموزش این علم از سنین ابتدائی تحصیل شروع گردد و دانش‌آموزان توانا و مستعد شناسایی و غربال گشته و به‌صورت مناسبی تربیت گردند.

کلیدواژه‌ها


 اوستا، میهن؛ ایمانی، فائزه؛ علویان، فیروزه (2019). تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه رشته علوم‌تجربی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی. پژوهش در آموزش زیست‌شناسی، 1(1):50-61.
ایمانی، فائزه؛ اوستا، میهن؛ و رجائی، سید مهدی (2020). مروری بر روش‌های نوین آموزش زیست‌شناسی. پژوهش در آموزش زیست‌شناسی،1(4):43-56.
پرند، رؤیا؛ و احمدی، غلامعلی (1396). نقش آموزش‌وپرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجمین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای پژوهشی در علوم‌انسانی و مدیریت.
طغیانی، جواد (1397). اشتغال‌زایی 10.3 میلیون‌نفری با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. بازیابی شده از https://biotechmag.ir/index.php/post/single/20/Employment-of-10.3-million-people
خردمندی، سهیلا؛ براتی، مرتضی؛ پروین، محمدرضا؛ و جعفری، فرزاد (1391). ثبت اختراعات در حوزه زیست‌فناوری و بررسی وضعیت آن در ایران.
دیناروند، علی؛ و گلزاری، زینب (1398). تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان. فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، 14(1): 145-156.
سرکارآرانی، محمدرضا (1382). فرهنگ آموزش در ژاپن، برنامه درسی و فرایند یاددهی - یادگیری در آموزش‌وپرورش دوره ابتدایی ژاپن. انتشارات روزنگار.
سند چشم‌انداز ۲۰ساله. بازیابی شده از https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/132295
شجاع الساداتی، سید عباس؛ مقصودی، امیر؛ و قدیریان، وحید رضا (1384). بیوتکنولوژی صنعتی: وضعیت کنونی و دورنمای آینده (صنعت و معدن)، چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، کرمان.
صمدی، افسانه. (1398). چالش‌های موجود در آموزش زیست‌شناسی و نقش خلاقیت در افزایش یادگیری آن. پژوهش در آموزش زیست‌شناسی، 1(1):15-30.
فرخی، افروز؛ و لهراسبی، محمد. (1398). آموزش زیست‌شناسی با رویکرد فناورانه. پژوهش در آموزش زیست‌شناسی،1(3): 31-42.
Alexandra Duarte, A. Duarte, Juan Carlos Uribe, J. Carlos Uribe, William Sarache, W. Sarache, & Andrés Calderón, A. Calderón. (2020). Economic, environmental, and social assessment of bioethanol production using multiple coffee crop residues. Energy, 216: 119170.
Amhag, L., Hellström, L. Stigmar, M.  (2019). Teacher Educators' Use of Digital Tools and Needs for Digital Competence in Higher Education. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 35: 203-223.
Antje Disterheft, Sandra S. Caeiro, Walter Leal Filho, Ulisses M. Azeiteiro. (2016). The INDICARE-model – measuring and caring about participation in higher education's sustainability assessment. Ecological Indicators. 63. 172-186.
Autor, D., Mindell, D., Reynolds, E. (2020). The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines. MIT Task Force on the Work of the Future. Available from. https://workofthefuture.mit.edu/wp-content/uploads/2021/01/2020- Final-Report4. Accessed May 26, 2022.
Birch, K. (2012). Article, Knowledge, place, and power: Geographies of value in the bioeconomy New Genetics and Society, 31: 1-19.
Bugge, M., Hansen, T., Klitkou, A. (2016). What Is the Bioeconomy? A Review of the Literature. Sustainability. 8(7): 691.
Chisti, Y. (2010). A bioeconomy vision of sustainability. Biofuels, Bioprod. Bioref. 4: 359-361.
DabbertIris, S., Lewandowski, J., Weiss Andreas, P. (2017). Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy (E. T. a. E. Perspectives, Ed.). Springer Cham.1. XII, 341.
Fadeeva, Z., Galkute, L., Mader, C., Scott, G., (2014). Assessment for transformation — higher education thrives in redefining quality systems. In: Fadeeva, Z. (Ed.), Sustainable Development and Quality Assurance in Higher Education: Transformation of Learning and Society. 6. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 1–22.
FAO. (2009). The state of food and agriculture. Livestock in the balance. UN FAO.
Farshid, M., Paschen, J., Eriksson, T., Kietzmann, J. (2018). Go boldly!: Explore augmented reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (MR) for business. Bus. Horiz, 64, 657–663.
Georgieva, Kristalina. (2020). The Great Reset, Remarks to World Economic Forum. Available from. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/sp060320-remarks-to-world-economic-forum-the-great-reset. Accessed May 26, 2022. 
Ilomäki, L., Paavola, S., Lakkala, M., Kantosalo, A. (2016). Digital competence – an emergent boundary concept for policy and educational research. Education and Information Technologies. 21, 655–679.
Joachim Schellnhuber, H., C. Leggewie, D. (2011). World in Transition – A Social Contract for Sustainability. Flagship Report of the German Advisory Council on Global Change.
Khounani, Z., Nazemi, F., Shafiei, M., Aghbashlo, M., Tabatabaei, M. (2019). Techno-economic aspects of a safflower-based biorefinery plant co-producing bioethanol and biodiesel. Energy Conversion and Management, 201: 112-184.
Koehler, M.J., Mishra, P. & Cain, W. (2013). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Journal of Educational Psychology, 193: 13–19.
Hakovirta M, Lucia L. (2019). Informal STEM education will accelerate the bioeconomy. Nat Biotechnol. 37(1):103-104.
Lundvall, B. (Ed.). (2010). National Systems of Innovation Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. Anthem Press.
Mathivanan, S. K., Jayagopal, P., Ahmed, S., Manivannan, S. S., Kumar, P. J., Raja, K. T., Dharinya, S. S., & Prasad, R. G. (2021). Adoption of E-Learning during Lockdown in India. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 1–10.
Milman, O. (2015). Earth has lost a third of arable land in past 40 years, scientists say. Available from. https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/02/arable-land-soil-food-security-shortage. Accessed May 26, 2022.
Minaudo, M. A. (2019). Virtual, Mixed Reality (AR/VR/MR) and New Fields of Application In Proceeding of the International Congress on Immersive Technologies and New Professions in 21 Century, Palermo, Italy.
Mulder, M. (2017). A Five-Component Future Competence (5CFC) Model. The Journal of Agricultural Education and Extension, 23: 102 - 199.
Olofsson, A. D., Fransson, G., Lindberg, J. O. (2020). A study of the use of digital technology and its conditions with a view to understanding what ‘adequate digital competence’ may mean in a national policy initiative. Educational Studies, 46(6): 727-743.
Philp, J. (2018). The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. N Biotechnol, 40(Pt A): 11-19.
Porras-Hernández, L.H., Salinas-Amescua, B.  (2013). Strengthening TPACK: a broader notion of context and the use of teacher's narratives to reveal knowledge construction. Journal of Educational Computing Research, 48, 223-244.
Powell, W.W. Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30(1): 199-220.
Remarks to world economic forum the great reset. (2020). IMF. Available from. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/sp060320-remarks-to-world-economic-forum-the-great-reset. Accessed May 26, 2022.
Rintala, H., Ryymin, E., Postareff, L., Lahdenperä, J. (2021). Higher Education Teachers as Continuous Learners: A Mixed Methods Study on Learning Needs and Informal Workplace Learning in a University of Applied Sciences in a Field of Bioeconomy. Manuscript in preparation.
Sadhukhan, J., Martinez-Hernandez, E., Amezcua-Allieri, M., Aburto, J., Honorato, J. A. (2019) Economic and environmental impact evaluation of various biomass feedstock for bioethanol production and correlations to lignocellulosic composition. Bioresource Technology Reports, 7, 100-230.
Ray, S., Diwakar, S., S., Nair, B., Özdemir, V. (2016). Delivering on the Promise of Bioeconomy in the Developing World: Link It with Social, Innovation and Education. In: Srivastava, S. (eds) Biomarker Discovery in the Developing World: Dissecting the Pipeline for Meeting the Challenges. Springer, New Delhi. 73.
Soltani, M. (2012). The Structure of Smart Schools in the Educational System. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2(6): 6250-6254.
Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., de Vries, W., de Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., Sörlin, S. (2015). Sustainability. Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223): 1259855.
Stibbe, A.  (Ed). (2009). The Handbook of Sustainability Literacy. Stibbe, A (Ed.) Greenbooks.
Veselinovska, S.S. (2011). The effect of teaching methods on cognitive achievement, retention, and attitude among in biology studying. Cypriot Journal of Educational Sciences, 6, 175-185.
Zaharie, M.G., Caramihai, M., Adroguer, M., Blánquez, P., Kuppens, T., & Radu, N. (2020). Virtual Reality and Mixed Reality Education: A Solution for Today’s Education in a Circular Bioeconomy. Proceedings. 57(1): 37.